top of page

Meetings & Coachings

Studio 12 je pravzaprav produkcijsko mesto Musikwerkstatt.at. Tukaj se dogajajo CLASSIC-MEETINGS, JAZZ-MEETINGS, pogovori, krizni sestanki, svetovanja, posveti, brainstormingi in vaje.

EL nudi umetnikom ali tistim, ki bi to radi postali, v ST12 popolnoma osebne inštrukcije, svetovanja, treninge, vaje, priprave na izpite, avdicije ali tekmovanja.

THE STORY

Ideja:

Pomoč v krizah

Ustanovitev:

2012

Razvoj:

iskanje inštrumentov, pomoč pri motivaciji, tremi

COACHINGS

THE STORY

Ideja:

Srečanja umetnikov v sproščeni atmosferi

Ustanovitev:

2011 

Razvoj:

branje z lista, poslušanje dobrih posnetkov, besedil, pogovori, iskanje idej

MEETINGS

bottom of page