top of page

Eddie Luis - violina 1
Elisabeth Weber - violina 2
Elisabeth Reitbauer - viola
Lukas Raumberger - basviolina

2 violini, 1 viola in 1 kontrabas sestavljajo originalno zasedbo “HANZENQUARTETT", katerega oblikuje edinstven zven avstrijske narodne glasbe brez elektrike. Prof. Rudi Pietsch je kot učitelj in osrednja oseba kriv za idejno inspiracijo. Drugi vzorniki in pomočniki na tej poti avtentične reprodukcije skoraj pozabljenega in delno nepoznanega glasbenega zaklada so Prof.Hermann Härtel, Prof. Sepp Spanner, das Steir. Volksliedwerk in člani Dunajskih filharmonikov.


“ELISEN” igrajo iz tiskanih in ročno zapisanih not iz zbirk avstrijskih narodnih pesmi, maršev, polk, mazurk in valčkov iz 18., 19. in 20. stoletja, s posebnim pogledom na HEANZEN-MUSIK iz Burgenland.

Elisenquartett

Nastanek:

Iz ljubezni do avstrijske godalne glasbe, nastane 1998 s Hermannom Härtel Jun, Marie-Theres und Line Härtel “CITOLLER ECHO”, kateri se kmalu redko sreča zaradi različnih študijev. 2014 ustanovi EL kot 1. violinist ELISENQUARTET, kateri dobi ime po 2. violinistki in violistki Elisabeth.

Ustanovitev:

2014

Zasedba:

Eddie Luis: Vl 1, Elisabeth Grundner: Vl 2 (do 2015) Ava Hassani, Elisabeth Reitbauer: Viola, Lukas Raumberger: basviolina

Razvoj:

Glasba “HEANZEN QUARTET”, godalna glasba iz avstrije in posebej aranžirani dunajski marši, polke in valčki.

THE STORY
ElisenQuartett-27.jpg
ElisenQuartett-22.jpg
ElisenQuartett-8.jpg
ElisenQuartett-6.jpg
bottom of page