Eddie Luis - violina 1
Elisabeth Weber - violina 2
Elisabeth Reitbauer - viola
Lukas Raumberger - basviolina

2 violini, 1 viola in 1 kontrabas sestavljajo originalno zasedbo “HANZENQUARTETT", katerega oblikuje edinstven zven avstrijske narodne glasbe brez elektrike. Prof. Rudi Pietsch je kot učitelj in osrednja oseba kriv za idejno inspiracijo. Drugi vzorniki in pomočniki na tej poti avtentične reprodukcije skoraj pozabljenega in delno nepoznanega glasbenega zaklada so Prof.Hermann Härtel, Prof. Sepp Spanner, das Steir. Volksliedwerk in člani Dunajskih filharmonikov.


“ELISEN” igrajo iz tiskanih in ročno zapisanih not iz zbirk avstrijskih narodnih pesmi, maršev, polk, mazurk in valčkov iz 18., 19. in 20. stoletja, s posebnim pogledom na HEANZEN-MUSIK iz Burgenland.

Elisenquartett

THE STORY
Elisenquartett - IRGENDANA
Elisenquartett - LIEBESBRIEF WALZER

„DIE WELT BRAUCHT MENSCHEN DIE LIEBEN WAS SIE TUN.“

George Murdaskedano 

© 2018 by musikwerkstatt.at (Patricija Luis)